Вие сте тук:Покупко-продажба на земеделски земи
 • Аграрните субсидии и финансирането за регионите ще бъдат орязани с новата бюджетна рамка за периода 2021-2027 г.
  Написана от

  Собственик на сайта.

  Според еврокомисарят по бюджетната политика Гюнтер Йотингер в интервю за германската преса, цитирано от БНР, субсидиите ще бъдат намалени с до 10% с новата бюджетна рамка за периода 2021-2027 год.

   По думите му ЕС трябва да е готов да съкрати с 5 до 10 на сто парите за земеделие и за кохезионната политика.

   Преговорите за следващата бюджетна рамка на Евросъюза до 2027 г. започват по време на българското европредседателство.

   Източник: Фермер.бг

   

   

                                                                  

  Написана в Вторник, 06 Февруари 2018 09:20 в Земеделски земи Прочетена 489 пъти
 • Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма
  Написана от

  Собственик на сайта.

   Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д от Програмата – за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки, ветеринарно-медицински препарати, разходите за закупуване на пчеларско оборудване и прикачен инвентар за подвижно пчеларство.

    Схемата допринася за значително увеличение в усвояването на средствата по НПП. ДФ „Земеделие" отчита пълна и бърза възвръщаемост на предоставените кредити, заедно с начислените по тях лихви и такси за обработка и управление. Кредитите се отпускат пряко от Фонда при лихва от 4% на годишна база като предоставянето на средствата е еднократно. Максималният размер на отпусканите средства е до 80 на сто от размера на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба. Погасяването на по-голямата част от кредита се осъществява чрез прихващане на полагащата се субсидия по НПП, а за останалата част от дълга се дава възможност да бъде издължена до 25 юли на следващата година. За гарантиране погасяването на кредита не се изисква учредяване на обезпечения върху материални активи, а само издаване на запис на заповед.

      Ново облекчение по схемата е отпадането на изискването за откриване на банкова сметка със специално предназначение, както и издаването на съгласие за директен дебит.

      Актуализираната Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017-2019 г. ще се прилага от датата на настоящото решение за периода 2018 г. - 2019 г.

     След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

  Източник: ДФЗ

  Написана в Понеделник, 29 Януари 2018 09:38 в Земеделски земи Прочетена 451 пъти
 • ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика
  Написана от

  Собственик на сайта.

  Председателят на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство Румен Порожанов представи приоритетите на българското председателство по време на изслушване в Koмисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. Основен акцент бе модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка.

  Порожанов подчерта, че ОСП трябва да остане силна и адекватно финансирана политика, за да отговори на обществените очаквания и да гарантира устойчивост на земеделието и околната среда.

  България ще организира серия от фокусирани дебати относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. Целта на Българското председателство е да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите на земеделието в София през юни 2018 г.

  Министърът посочи още, че изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. „Малките земеделски производители трябва да бъдат защитени и да получават справедлива цена за продуктите си. Очаква се законодателно предложение на Комисията да излезе по време на Българското председателство и ще работим активно за напредък по разглеждането му в рамките на Съвета“, категоричен бе министърът.

   „Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци“, допълни Порожанов.

   Евродепутатите изразиха задоволството си от намеренията за задълбочен и информиран дебат по време на българското председателство.

  Източник: МЗХГ

  Написана в Сряда, 24 Януари 2018 09:28 в Земеделски земи Прочетена 444 пъти
 • Съдбата на директните плащания след 2020 год.
  Написана от

  Собственик на сайта.

  Германският министър на земеделието Кристиан Шмид по време на Зелената седмица в Берлин подкрепи позицията на Европейската комисия (ЕК) и всички държави членки за запазване на директните плащания.

  Шмид отбеляза, че бъдещето на сектора е от изключителна важност за немските фермери, но и не само.

   „От това какво ще е бъдещето на сектора, зависи и какво ще бъде бъдещето на нашето общество. Нашите производители са готови да инвестират в бъдещето на селското стопанство, но единствено ако има промяна“, заключи той.

   По рано този месец еврокомисарят по бюджета Йотингер заяви, че очаква съкращения на средствата от 5 до 10%, както в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така и в рамките на кохезионното финансиране.

   Според последвалите коментари, добрата новина за селскостопанския сектор е, че бюджетът на ОСП ще получи широка подкрепа в номинално изражение, така че резултатът ще бъде същият, както при настоящата МФР.

   Преките плащания, които съставляват повече от 70% от бюджета на ОСП, не се индексират спрямо инфлацията. Те са фиксирани в номинално изражение и по този начин попадат в реално изражение в МФР, като се има предвид, че ЕК поема инфлация от 2% всяка година.

   

  Само по себе си това означава, че в следващата МФР бюджетът на ОСП ще намалее реално с над 5%, дори ако разходите по стълб 2 се поддържат постоянни в реално изражение и без да се намаляват номиналните суми за първия стълб, пише Алън Матюс.

   

  Вероятно предложението на Комисията за МФР ще защити бюджета на ОСП от допълнителни неочаквани съкращения. Това обаче ще изисква и допълнителни брутни вноски от държавите-членки, които в някои случаи ще бъдат съществени. Ще се наложи и малко увеличение на дела на бюджета на ЕС в брутния национален доход на ЕС-27, смята Алън Матюс.

  Източник: Фермер.БГ

  Написана в Понеделник, 22 Януари 2018 10:39 в Земеделски земи Прочетена 564 пъти
 • Общата Селскостопанска Политика/ ОСП/ на ЕС и българското земеделие
  Написана от

  Собственик на сайта.

  В резултат на направен анализ на влиянието на ОСП на ЕС върху българското земеделие публикуван на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите са направени някой основни изводи, които ще бъдат предложени от България, като насоки за развитие на ОСП след 2020 год.

  ОСНОВНИ ИЗВОДИ:

  · Отчитайки всички нови предизвикателства пред ЕС, особено очакваните бюджетни последици от Брекзит, не могат да бъдат идентифицирани евентуални „червени линии“ по отношение на бюджета за ОСП.

   · Общата селскостопанска политика трябва да продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика. От съществено значение е размерът на финансиране на ОСП за новите държави-членки като България да се увеличи. Това ще позволи да завърши процесът на изравняване на нивата на подкрепа с останалите държави и да се избегнат сътресения в сектора в условията на нарастващи предизвикателства и повишаващи се изисквания към земеделските стопани при осъществяване на тяхната дейност.

  · Директните плащания са съществен елемент от Общата селскостопанска политика, който е доказал своята ефективност и трябва да продължи да се прилага и след 2020 г. като бъде допълнителна гаранция за постигане на гъвкав, конкурентен и устойчив селскостопански сектор в ЕС.

   · Освен осигуряване производството на храни, директните плащания позволяват на фермерите да предоставят жизненоважни обществени блага за цялото общество (например, екосистемни услуги, заетост, управление на ландшафта и жизнеността на икономиката на селските райони).

  · Чрез директните плащания се гарантира допълването на доходите на земеделските стопани като се отчита, че земеделието до голяма степен е изложено на въздействието на климатични фактори, пазарни колебания и икономически кризи.

   · Директните плащания дават сигурност за земеделските производители и възможност за справяне със специфичните за земеделското производство предизвикателства – неблагоприятни климатични явления, разпространение на болести по растенията и животните и други производствени рискове и кризи. Ролята на директните плащания за стабилизиране и улесняване на приспособяването придобива все по-голямо значение в контекста на нарастваща нестабилност на селскостопанските пазари и натиска на международната конкуренция.

  · Посредством двата типа директни плащания – необвързани с производството и обвързани с производството – се осигурява от една страна свобода за земеделския стопанин да произвежда земеделска продукция, която се търси на пазара и от друга страна се дава възможност за фокусиране на допълнителна директна подкрепа за сектори и производства, които са в криза. „Зелените” директни плащания целят по-висока степен на политическа легитимация на разходите на ОСП. Те са начин за доказване на обществената значимост на ОСП не само за осигуряване на хранителни продукти, но и като фактор за екологична устойчивост на територията.

  Написана в Сряда, 17 Януари 2018 11:53 в Земеделски земи Прочетена 492 пъти

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИСпешни въпроси?
Ако имате спешни въпроси към нас попълнете формата.
 

Публикувани оферти

Посетители на сайта

Днес7
Вчера166
Седмично7
Месечно3374
Общо487123

Последно влизане от: 34.224.102.60 Използван браузър: Unknown - Unknown Понеделник, 21 Януари 2019 01:00

Онлайн потребители

Гости : 4 гости онлайн Членове : Няма членове онлайн
Ако търсите или предлагате 
земеделска земя,
ако искате да отдадете
под аренда или да наемете,
свържете се с нас!

Публикуване на оферта

ЗА КОНТАКТИ

"Дунавска земя БГ" ЕООД
гр.Русе, пл."Света троица" № 15

Телефон: 082 590 830
Мобилен: 0878 881 818

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook Image


Всички права запазени. © 2013 Дунавска земя БГ ЕООД

Joomla templates by Joomlashine