Вие сте тук:Покупко-продажба на земеделски земиНеобходими документи

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ


 Изтеглете документите локално на вашият компютър:

Пълномощно за продажба на земеделска земя

 Декларация по чл.264

Декларация по чл.25


 


Решение на поземлената комисия е един от най-масовите документи за собственост на земеделски земи. Чрез тези решения за възстановяване правото на собственост се дава право на всеки собственик или на неговите законни наследници да притежават описаните в документа земеделски земи без да е необходимо да си издават нотариален акт. Всички решения за възстановяване на собствеността, издадени след 01.01.2001г. следва да са вписани в Службата по  вписванията в съответният район. Във всяка Поземлена комисия (Общинска служба по земеделие)  може да получите препис  от Решението си за възстановяване на собствеността на земеделските земи, ако по някаква причина не разполагате с оригинала на документа.

 

Нотариалният акт за собственост на земеделски земи, може да е:  констативен нотариален акт, нотариален акт, за сделка – продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др.Нотариален акт за покупко-продажба  се издавапри сделка, в която се продава земеделската земя. Констативният нотариален акт се издава, когато земята е възстановена на починал собственик, той тогава се издава на базата на решението и актуално удостоверение за наследници.  Нотариален акт за дарение се издава, когато собственика дарява по една или друга причина собствените си земеделски земи на частно лице или фирма.

 

Договора за доброволна делба е документ за собственост, чрез който наследниците на един или повече общи наследодатели, си поделят собствеността. С този документ наследниците доброволно си разделят наследените земеделски имоти. Чрез този документ всеки участник в делбата получава дял от земеделската земя или парично или друго обезпечение на своя дял. Ако при делбата има уравняване в парично плащане,  то имотът става частично съпружеска имуществена общност за доплащалия. В този случай при изповядване на сделката трябва да участва и съответния съпруг/а.Договорът за доброволна делба се съставя от нотариус и се заверява в съответната по район Служба по вписвания. Когато продавате земеделски земи, чрез договор за доброволна делба е възможно да ви бъде поискан и предходният документ за собственост и удостоверенията за наследници.

 

Съдебните решения за разделяне на земеделски  земи са Решения на съда, чрез които са поделени наследствени земеделски земи с намесата на съда. Решенията на съда трябва да са вписани с Агенцията по вписванията на съответната по район служба.

 

Удостоверение за наследници на починали лица е необходимо, когато собственика на земеделският имот е починал и продажбата на същия се извършва от неговите наследници. Актуалността има е шест месеца от издаването или от презаверяването му. Издава се от Служба „Есграон“ на съответната служба в общината по последно местоживеене на починалия. Удостоверенията за наследници трябва да се издава по данни от личният регистрационен картон на починалия, а не само от молбата- декларация на поръчалият удостоверението. В удостоверението за наследници следва да е посочено датата на смъртта, наследниците му, какво е било семейното им положение когато са починали (несемеен/а; семеен/а; разведен/а; вдовец/а;).Цената  на услугата е различна за всяка община.

 

 Актуална скица на поземлен имот се издава в Поземлена комисия (Общинска служба по земеделие) в съответният район, в който се намират земеделските имоти. Важи шест месеца от издаването или от презверяването  й. Може да се презавери с подпис и печат в същата институция. Цената на един брой е 4лв- обикновена поръчка или 8лв- експресна, цена за презаверяване- 2лв. Ако собственика на земеделската земя е починал, с актуално удостоверение за наследници се прави промяна на собсвеността на имота в Поземлена комисия (Общинска служба по земеделие).Някои селища в България се поддържат от Агенция по геодезия,картография и кадастър (АГКК) и за тях скицата се получава от съответните регионални служби . Скиците в тези служби са с цена 10лв- обикновена поръчка и 20- експресна.

 

Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК е декларация, с която декларирате, че не дължите данъци на Държавата са тези имоти. Тя се подписва лично от продавача пред нотариус, от който се и заверява. Когато продавача е представляван от пълномощник, декларацията трябва да е предварително заверена нотариално. Валидността на тази декларация е до края на календарната година, в която е заверена.

 

Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД е декларация, чрез която продавача декларира семейното си положение в деня на сделката. Тя е образец и е подписва лично от продавача пред нотариус, от който се и заверява. Когато продавача е представляван от пълномощник, декларацията трябва да е предварително заверена нотариално. Валидността на тази декларация е до края на календарната година, в която е заверена.

 

Пълномощно- нотариално заверено. Всички сделки се изповядват пред нотариус по местонахождение на имотите, а много често продавачите( наследниците) на тези имоти не са в състояние да се явят лично. Тяхното присъствие може да се осъществи чрез нотариално заверено пълномощно за продажба на земеделската земя, като в това пълномощно е важно да бъде описан точно и пълно имота/ имотите, които ще се продават. Към това пълномощно всеки продавач, трябва да е заверил нотариално и декларация чл.264, ал.1 от ДОПК- 2бр. и декларация по чл.25 ал.7 от ЗННД-1бр. Валидността на тези декларации е до края на календарната година, в която са заверени.

 

Удостоверение за вечни тежести не се изисква при продажба на земеделски земи. Съществуват малки изключения, като това може да е изискване на нотариуса, който ще изповядва сделката. То може да бъде изискано и от купувача. Издава се в Службата по вписвания, в района на който се намира имота. Справката много често се извършва и по електронен път, като информацията е актуална, за наличие на тежести.

 

Декларация за идентичност на имена се изисква само в случаи, които има разлика в имената на продавачите или на някои от наследниците, в отделните документи, необходими за продажбата на земеделските имоти. Попълването  и заверяването на тази декларация се прави при нотариус.

 

Декларация за идентичност на ЕГН се изисква само в случаи, които има разлика в ЕГН-то на продавачите или на някои от наследниците, в отделните документи, необходими за продажбата на земеделските имоти. Попълването  и заверяването на тази декларация се прави при нотариус.Също удостоверение за идентичност може да се издаде и от Общинската служба по местоживеене.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ да ползвате професионалните услуги на агенции за земеделски земи, които биха ви помогнали за подготовката на всички документи, необходими при продажба. Това е обща информация, която би ви била от полза ако сте решили да продавате земеделска земя.

Посетители на сайта

Днес7
Вчера166
Седмично7
Месечно3374
Общо487123

Последно влизане от: 34.224.102.60 Използван браузър: Unknown - Unknown Понеделник, 21 Януари 2019 01:00

Онлайн потребители

Гости : 2 гости онлайн Членове : Няма членове онлайн
Ако търсите или предлагате 
земеделска земя,
ако искате да отдадете
под аренда или да наемете,
свържете се с нас!

Публикуване на оферта

ЗА КОНТАКТИ

"Дунавска земя БГ" ЕООД
гр.Русе, пл."Света троица" № 15

Телефон: 082 590 830
Мобилен: 0878 881 818

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Facebook Image


Всички права запазени. © 2013 Дунавска земя БГ ЕООД

Joomla templates by Joomlashine